Mercedes-Benz

Benz BKK Vipawadee Service Clinic & Test Drive Week 2016

23.05.2016

เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จัดกิจกรรม Service Clinic & Test Drive Week 2016 โดยในงานได้มีการเชิญ Flying Doctor บินตรงจากประเทศเยอรมัน เพื่อตรวจสภาพรถและให้คำแนะนำในการดูแลรักษารถยนต์ให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีรถทดลองขับในรุ่นต่างๆ อาทิ C350e, S500e, E250 Coupe, SLK200 AMG และ CLA250 AMG SB ฯลฯ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุด